A B C D E F G H I J K L M N O P S T U W
GrassRoots Recommended VotesNNNNYNNYNYYNNNNYNYYN2006Life
RepresentativeDistCounties
Doug Aagard-R15DavisyyyyYNyYNYYyyNYYyYYy55%61%
Stuart Adams-R16DavisNyyynNyayYYyyyanynYa29%55%
Jeff Alexander-R62UtahNyNyYyyYaYYyyyYnaYYy50%78%
Sheryl Allen-R19DavisyyyynyyaynYyyyYnyYYy21%34%
Roger Barrus-R18DavisyyNynNyaNYYyyNYYyYYN58%58%
Ralph Becker-D24Salt LakeyyyyY yyaynnyyyYnaYny17%17%
Ron Bigelow-R32Salt LakeyyyyYyyayYYNyyYnyYaa35%54%
Jackie Biskupski-D30Salt LakeyyyynyynynnyyyYnyYny10%20%
Duane Bourdeaux-D23Salt LakeyyyynyynynnyyyYnyany5%21%
Demar Bowman-R72Beaver/IronyyyanyyayYYyaNYYyYaN44%38%
Craig Buttars-R3CacheayNyYNyaNYayyNYnyYYN59%66%
Gregg Buxton-R12WeberNyyynyyYyYYyyyanyYYy32%43%
LaVar Christensen-R48Salt LakeyyNNnNyYyYYyyyYnyYYy45%66%
David Clark-R74WashingtonyyyyYyyYyYYyyyYnyYYy35%59%
Stephen Clark-R63UtahyyyyYNyYyYYyyyYYyany35%56%
Tim Cosgrove-D44Salt LakeyyyynyynynnyyyYnyYYy15%17%
Dave Cox-R56UtahyyyaYNyYaYYyyNYnyYYN50%53%
Greg Curtis-R49Salt LakeNyaNYayayaayyyYYyYYy47%52%
Bradley Daw60UtahyyyyYNyYyYYNyNNnyYYy50%71%
Margaret Dayton-R61UtahNyNyYNyYyYYNyNNYyYYN70%82%
Brad Dee-R11WeberyyyynyyaynYyyyaYyYYN22%46%
Glenn Donnelson-R7WeberNyNyYNaYNYYNyaYnyYaa69%81%
John Dougall-R27Salt LakeyyNNYNyayYYNyNNYyaYy61%70%
Carl Duckworth-D22Salt LakeayyynyynynnNyNYnyYYy26%34%
James Dunnigan-R39Salt LakeyyNynyyayYYNyNYYyYYy47%54%
James Ferrin-R58UtahyaNNYyyYNaYNyNYYyYYy67%77%
Ben Ferry-R2Box ElderyyNynyyYyYYyyNYnyYYN40%57%
Julie Fisher-R17DavisyyyynNyaynnNyyYayYYN33%50%
Janice Fisher-D29Salt LakeyyayYyynynnNyNYnyYny26%26%
Lorie Fowlke-R59UtahyyNyYyaayYYyayYYyaYN50%54%
Craig Frank-R57UtahNyNyYNyYyYYNyNYnyYYy60%84%
Kerry Gibson-R6WeberayNynayYyYYyyyYYyYYN50%55%
James Gowans-D21Salt LakeyyyynyynynnyyNYnynYN20%39%
Neil Hansen-D9WeberyyyyYyynynnNyNYnynYa26%26%
Ann Hardy-R20S.L./DavisyyyynyaaynnyyyYYyYYy22%39%
Wayne Harper-R43Salt LakeNyNynNyYyYYNyyNYyYYy55%67%
Neil Hendrickson-D33Salt LakeyyyynNynynnNyNYnynYy25%35%
David Hogue-R52Salt LakeyayyYyyYynYNyyYYyYYN21%46%
Kory Holdaway-R34Salt LakeyyyyayyayYnyyyaYynYy18%42%
Gregory Hughes-R51Salt LakeNyNNYNyYyYYNyNNYyYYy70%78%
Fred Hunsaker-R4CacheyyyyYyyYyYYyyyYnyYYN40%50%
Eric Hutchings-R38Salt LakeyyNaYyNYyYYNyyYYyaYy56%50%
Bradley Johnson-R70*ayayYyNYNYYyyyYYyYYy50%64%
Patricia Jones-D40Salt LakeyyyynyynynnyyyYnyYny5%15%
Brad King-D69*yyyynyanannyyNYnynny11%23%
Todd Kiser-R41Salt LakeyyyyYNaYyYYyyyNnyaYN44%65%
Bradley Last-R71WashingtonyyNynNyYaYYyyyYnyYYy42%51%
Susan Lawrence-R36Salt LakeyyyyYyyayYnyyyYnyYYN32%38%
David Litvack-D26Salt LakeyyyynyynynnyyyYnynny5%15%
Becky Lockhart-R64UtahayNyYNyYyYYyyNYYyYYy58%83%
Steven Mascaro-R47Salt LakeyyyyYyyaynYNyyYnyYYy26%45%
John Mathis-R55Salt LakeNyyyYNyYyYYyyNYnyYYy50%59%
Rosalind McGee-D28Salt LakeyyyyYyynynnyyyYnyYny10%15%
Ronda Menlove-R1Salt LakeyyNynyaYyYnyayYnynYN32%40%
Karen Morgan-D46Salt LakeayyyYNynynayyyYnynYN28%28%
Michael Morley-R66UtahNaNyYNyYNaYNyNaYaYYN81%91%
Carol Moss-D37Salt LakeyyyyYyynynnyyNYnynnN20%15%
Joseph Murray-R8WeberyyyyYNaaynYyyyYnyYYN39%44%
Merlynn Newbold-R50Salt LakeNyNyYNyYyYYNyNaYaYYy67%73%
Michael Noel-R73*yyyNYNyYaYYyyyYYyYYN58%59%
Curtis Oda-R14DavisNyyyYNyYyYYNyNNYyYYy60%78%
Patrick Painter-R67Utah, Jb, CaryyyyYyyYyYYNyNYYyYYN55%68%
Paul Ray-R13DavisyyyynyyYanYyyyYYyYYN37%54%
Ross Romero-D25Salt LakeyyyynyynynnNyNYnyYny20%24%
LaWanna Shurtliff-D10WeberyayynyynynnNyNYnyYay22%22%
Gordon Snow-R54Wash, DuscheneyyNyYNaYaYYyyyYnyYYN56%63%
Aaron Tilton-R65UtahNyNyYNyYNYYNaNYYyaYN78%84%
David Ure-R53*NyyyaayYyYYNaNYnyYYN59%75%
Stephen Urquhart-R75WashingtonyyNaYyyYyYYyyyanyYYy39%64%
Mark Walker-R45Salt LakeyyyynNyYyYYyyNYnyYYy40%56%
Peggy Wallace-R42Salt LakeyyyyYyyYyYYyyyYnyYYy35%53%
Mark Wheatley-D35Salt LakeyyyyYyynynnNyNYnyYYy30%25%
Richard Wheeler68Juab, Miller, San.NyyaYyaYyYYyyyYYyYYy50%68%
Larry Wiley-D31Salt LakeyyyyYyynynnyyNYnyYny20%18%
Scott Wyatt-R5CacheyyyyYyyayYnNyNYnyaYy33%56%
GrassRoots Recommended VotesNNNNYNNYNYYNNNNYNYYN2006Life